dūmojimas

dūmojimas
×dūmójimas sm. (1) K, dū̃mojimas (1); SD1272 dūmoti: Permanyk dūmojimus mano 510. Baimės ... mums pridėst dū̃mojimas atėjimo jo ant sūdo DP6.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apdūmojimas — ×apdūmojimas sm. (1) → 2 apdūmoti: Žmonės gyvena be baimės ir apdū̃mojimo ateisiančių daiktų DP219. Šventas apdūmojimas R19. | refl.: Apsidūmojimo čėsas N. dūmojimas; apdūmojimas; išdūmojimas; nudūmojimas; padūmojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdūmojimas — ×išdūmojimas sm. (1) → 2 išdūmoti: Man nereik išmintingą išdūmojimą bei bylą išrasti bei surašyti Ns1832,6. dūmojimas; apdūmojimas; išdūmojimas; nudūmojimas; padūmojimas; sudūmojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išganytingas — išganytìngas, a adj. (1) K; R324 žr. išganingas: Per šitą išganytingą dovaną Mž144. Tikras, o išganytingas dūmojimas WP141. Mes išganytingame dažname pažinime tavęs ... platintumbimesi PK7. Daro išganytingus nusidavimus MT203. Raštas išspaustas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudūmojimas — ×nudūmojimas sm. (1) → 2 nudūmoti: Anas daro salyg sa[vo] nudūmojimo Vrnv. Nuopelnas darbų mūsų daugiausiai eit ižg tikrumo intencijos mūsų arba nudū̃mojimo DP561. dūmojimas; apdūmojimas; išdūmojimas; nudūmojimas; padūmojimas; sudūmojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padūmojimas — ×padūmojimas sm. (1) → 2 padūmoti: Mūsų padūmojimai yra baimės pilni RBIšm9,14. Padū̃mojimas ... silpnumo mūsų DP579. Pažeist drįsau padū̃mojimu, žodžiu, darbu ir kitais tūlais būdais DK135. Padūmojimas piktas R. | refl. N. dūmojimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piktas — 1 pìktas, à adj. (4) 1. SD454, H kuris greit supyksta, vaidingo būdo: Baisiai piktà to[ji] boba Vb. Mažas – tai piktas (apie mažo ūgio žmogų) Kt. Pikta žmona – griaustinis namuose J.Dov. Piktas vyras – ne našlystė B. Nuo pikto vyro pačiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudūmojimas — ×sudūmojimas sm. (1); R, MŽ → 2 sudūmoti. dūmojimas; apdūmojimas; išdūmojimas; nudūmojimas; padūmojimas; sudūmojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”